Cookie beleid vv Kockengen

De website van vv Kockengen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid teamindelingen

Beleid teamindelingen

Beleid teamindeling jeugdteams

VV Kockengen April 2021

Het is voor een kleine vereniging als VV Kockengen moeilijk om een vaste manier van indelen voor de jeugdelftallen op papier te zetten omdat dit ieder jaar afhankelijk is van het aantal spelers per leeftijdscategorie en het (onderlinge) niveau van de spelers. Wel hebben wij hier een beleid voor ontwikkeld. Dit beleid is het uitgangspunt voor de teamindeling. Indien mogelijk is er hierbij ruimte voor maatwerk.

We praten bij VV Kockengen niet over selecteren, maar over indelen. Hierbij streven wij naar een goede balans tussen plezier, resultaat en ambitie.

De jeugdcommissie bepaalt de teamindeling en kan gebruik maken van de input vanuit de jeugdtrainers en -leiders. De jeugdcommissie is aanspreekpunt bij eventuele vragen.

Algemeen uitgangspunt bij de teamindeling

Het streven van de club (en de KNVB) is om spelers en teams in principe zoveel mogelijk in te delen op hun eigen leeftijdsjaar (geboortejaar) en niveau (zowel voetbaltechnisch als qua mentaliteit). Dat is de basis voor de indeling. De dag en maand binnen het geboortejaar speelt hierbij geen rol.

Spelers kunnen zich het beste ontwikkelen op de technische, tactische, fysieke en mentale eigenschappen van het voetbalspel als zij zoveel mogelijk op hun eigen niveau voetballen. Ze zullen dan de juiste weerstand ondervinden. Wanneer een speler op een te hoog niveau voetbalt, zal de snelheid en/of fysieke weerstand voor hem te hoog zijn en kan hij/zij zich daardoor niet optimaal ontwikkelen. Andersom geldt natuurlijk ook dat wanneer een speler op een te laag niveau voetbalt, het hem vaak te gemakkelijk afgaat en zijn ontwikkeling zal stagneren.

Gekeken naar de ervaringen met indelen van de afgelopen jaren zijn wij ervan overtuigd dat spelers zich het beste ontwikkelen als ze ingedeeld kunnen worden bij medespelers die qua niveau zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Uiteindelijk beleven de kinderen dan ook het meeste plezier aan het voetbal omdat ze dan zoveel mogelijk betrokken blijven bij het spel.

Het aantal spelers in iedere leeftijdscategorie is bij een club als VV Kockengen echter niet zo groot dat er heel "fijnmazig" ingedeeld kan worden. Per categorie is er vaak maar een of twee teams, waarbij soms ook nog tussen de categorieën geschoven moet worden om tot volledige teams te kunnen komen. Enkele af- of aanmeldingen kunnen dus al snel een "domino-effect" teweegbrengen tussen de teams (bij grotere clubs is dit veel minder het geval).

De hele indelingspuzzel kan zelfs, door onverwachte opzeggingen of nieuwe aanmeldingen, nog tot het begin van de competitie aangepast worden. Tot die tijd moet de gepubliceerde indeling dan ook absoluut als "onder voorbehoud" beschouwd worden.

Aspecten die een rol spelen bij de teamindeling

  • Leeftijdscategorie/geboortejaar.
  • Het aantal spelers per leeftijdscategorie.
  • De dispensatieregels van de KNVB. Waarbij we in eerste instantie niet meer dispensatiespelers willen indelen in een team dan volgens KNVB regels is toegestaan.
  • Niveau en ingeschatte ontwikkeling. De ontwikkeling, spelplezier en teamgeest is er mee gebaat wanneer in teams spelers van ongeveer gelijk niveau spelen.
  • Voetbalvaardigheid en gedrag (o.a. snelheid, fysiek, techniek, inzicht, mentaliteit).
  • Daar waar mogelijk proberen we in eerste instantie meiden en jongens zo veel mogelijk in te delen in meiden- of jongensteams. Maar in sommige gevallen kan gekozen worden voor gemengde teams of kan een keuze worden gemaakt om bijvoorbeeld een meisje toe te voegen aan een jongensteam. Prestatie en motivatie bij wedstrijden en trainingen.

 

Afhankelijk van de situatie, weegt het ene aspect zwaarder dan het andere. Waar mogelijk houden we rekening met het sociaal netwerk (vrienden/klasgenoten) maar dit zal minder zwaar wegen gezien alle aspecten waar we al rekening mee moeten houden.

In het belang van de individuele ontwikkeling van een speler kan besloten worden een speler in te delen in een andere leeftijdscategorie. En bij een kleine club als VV Kockengen is het soms onvermijdelijk om (zelfs meerdere) spelers in een andere leeftijdscategorie in te delen om überhaupt tot een passende indeling met complete teams te komen.

Dat betekent ook, dat er meestal weinig tot geen speelruimte is om tegemoet te komen aan speciale verzoeken om bepaalde spelers bij elkaar in een team te plaatsen. Zelfs niet in een lager team. Daarnaast vinden wij dat de club er ook is om nieuwe contacten te leggen waardoor nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan.

Bij twijfelgevallen kan er van tevoren overleg plaatsvinden met speler en/of ouders. Dit overleg wordt alleen geïnitieerd door de jeugdcommissie. Het is niet mogelijk om voor alle spelers ouders te raadplegen, wanneer er toch overleg plaatsvindt is dat omdat de jeugdcommissie dit in het belang van speler/team of club nodig acht.

Als de voorlopige indeling bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden.

Bovenstaande uitleg laat zien dat er niet over één nacht ijs wordt gegaan en dat vele aspecten meespelen. Van de definitieve indeling wordt dan ook niet meer afgeweken. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan de jeugdcommissie in overleg met betrokken trainers en leiders besluiten om een wijziging aan te brengen. Het niet eens zijn met het toegeschreven niveau/mentaliteit/ontwikkeling is geen reden om de indeling te wijzigen.

Uiterlijk bij de start van de nieuwe competitie is de indeling pas definitief. Dit omdat er in de zomermaanden, zo blijkt in de praktijk, nog mutaties kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld spelers die erbij komen. Hierdoor zijn enkele mutaties en "domino-effecten" alsnog onvermijdelijk om tot een zo passend mogelijke samenstelling van alle teams te kunnen komen.

In de loop van het seizoen kan het om verschillende redenen en in specifieke gevallen weleens voorkomen dat een speler in een ander team wordt geplaatst door de jeugdcommissie. In het belang van de speler, van het oude of nieuwe team of van de vereniging. Dit zal dan per specifiek geval worden bekeken en vooraf worden besproken met de betreffende trainer / leider en speler / ouder. De ervaring leert dat dit slechts in een enkel geval voorkomt.

Aanmeldingen gedurende het seizoen

Tijdens het seizoen kunnen spelers uiteraard ook aangemeld worden. In dit geval wordt er contact opgenomen met de jeugdcommissie voor een passende indeling.

Jeugdcommissie VV Kockengen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!