Cookie beleid vv Kockengen

De website van vv Kockengen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

Als vereniging vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Iedereen moet zich op plezierige wijze met voetbal kunnen bezighouden. De vereniging doet er alles aan om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.  Om dit te kunnen borgen vragen wij van onze medewerkers (zie onder) dat zij onderstaande gedragscode ondertekenen. Dit wordt verzorgd door de jeugdcommissie.


Gedragscode medewerkers VV Kockengen

Veel grenzen in het contact tussen een medewerker (1) en een kind (2) bij een vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol, terwijl een derde liever niet wordt aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is betrokkenheid en lichamelijk contact wel een voorwaarde om te groeien. Er is echter wel één duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen bij VV Kockengen absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij de Gedragscode medewerkers VV Kockengen opgesteld. Als medewerker VV Kockengen bent u verplicht deze code te ondertekenen. U geeft ermee aan de gedragscode te kennen en ernaar te handelen.

1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De medewerker bejegent het kind niet op een wijze die het kind in zijn waardigheid aantast.

3. De medewerker dringt niet verder door in het privé-leven van het kind dan functioneel noodzakelijk is. Hij/Zij ontvangt het kind niet zonder toestemming van de ouders/verzorgers bij hem/haar thuis.

4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het kind. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en kind zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De medewerker mag het kind niet zodanig aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard wordt ervaren.

6. De medewerker gaat tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect om met het kind en de ruimtes waarin het zich bevindt (zoals kleedkamers, hotelkamers e.d.).

7. De medewerker neemt geen camera (of telefoon met camera) mee in ruimtes waar het kind zich omkleedt.

8. De medewerker heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij/Zij ziet er actief op toe dat de Gedragscode door iedereen die bij het kind is betrokken, wordt nageleefd.

9. De medewerker die gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de Gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is verplicht hiervan melding te maken bij een van de leden van het bestuur van VV Kockengen.

10. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die als buitensporig (niet normaal) worden beschouwd.

11. In geval van overtreding van de gedragsregels, zal het bestuur van VV Kockengen gepaste maatregelen nemen. Ook aangifte bij de betreffende autoriteiten kan daar een onderdeel van zijn.

12. In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet, besluit het bestuur van VV Kockengen over de te nemen maatregelen.

Deze Gedragscode is op 11 juli 2018 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van VV Kockengen.

(1)     medewerker: een bij VV Kockengen actieve vrijwilliger die bij zijn/haar werkzaamheden in contact kan komen met een kind dat jonger is dan 18 jaar.

(2)     kind: een spelend of niet-spelend jeugdlid van VV Kockengen dat jonger is dan 18 jaar.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!